Mermaid Media

Eindredactie

Direct, het vakblad van CNV Schoolleiders

Nog steeds is niets vanzelfsprekend en normaal in het onderwijs in Nederland. We werken keihard om goed onderwijs te blijven geven en de oplossingen worden steeds creatiever. In deze Direct lees je een interviews met schoolleiders over leidinggeven aan het onderwijs in tijden van de coronacrisis en met een pedagogisch hulpverlener over hoe hij de kwetsbare kinderen in beeld probeert te houden.

Direct is hét vakblad voor schoolleiders in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. CNV Schoolleiders geeft het magazine uit. Direct verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 2.300 stuks. Mermaid Media verzorgt de eindredactie en de organisatie van Direct.

terug naar overzicht