Mermaid Media

Eindredactie

Direct, het vakblad van CNV Schoolleiders

"Een goede visie ontwikkelen geeft ruimte, inzetten op de teamontwikkeling geeft verandermoed en -kracht en als dat zichtbaar wordt, geven goede leiders vooral ruimte." Deze editie van Direct haakt in het op zesde principe van de Alliantie voor Excellentie: Ruimte geven. Verder lees je in Direct meer over onze blik op hoogbegaafde kinderen, regionaal samenwerken om het lerarentekort terug te dringen en wat de opties zijn voor zij-instromers.

Direct is hét vakblad voor schoolleiders in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. CNV Schoolleiders geeft het magazine uit. Direct verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 2.300 stuks. Mermaid Media verzorgt de eindredactie van Direct.

terug naar overzicht